Serveis

Ofereixo serveis d’assessorament i representació lletrada en els àmbits de dret penal, estrangeria, administratiu i dret de família, així com qualsevol altre dubte jurídic que pugui afectar als diferents aspectes de la vida.

Concretament ofereixo assessorament i representació en els àmbits següents:

  • Dret Penal: Acusació i defensa en delictes contra la salut pública, furs i robatoris, danys, desordres públics, coaccions i amenaces, violència de gènere, atemptat contra l’autoritat etc.
  • Dret d’Estrangeria: permís de residència i treball per arrelament (social o laboral), reagrupació familiar, nacionalitat, dret d’asil, recursos contra denegacions etc.
  • Dret Administratiu: reclamació patrimonial a l’administració (per danys i perjudicis), recursos contra sancions administratives (multes), vulneracions de drets fonamentals etc.
  • Dret de Família: separacions i divorcis tant de mutu acord com contenciosos, modificació d’efectes de sentència, execució de sentència, discapacitats, filiació etc.

Poso els meus coneixements jurídics al servei de les persones i de la defensa dels drets, garantint una mirada crítica i compromesa, i integrant el que preveu el dret europeu i internacional